Oneens met besluit op uw bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank Noord-Nederland. Dit moet meestal binnen 6 weken. Hoe dit precies werkt, leest u in het besluit dat u van de gemeente hebt ontvangen.

Als de gemeente te laat beslist

Voor aanvragen en bezwaarschriften geldt een termijn waarbinnen de gemeente een besluit moet nemen. Dit heet de beslistermijn. Beslist de gemeente te laat dan kunt u de gemeente in gebreke stellen.

  • Bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een vergunning is de beslistermijn meestal 8 weken
  • Bij het indienen van een bezwaar is de beslistermijn meestal 12 weken
  • Na uw ingebrekestelling heeft de gemeente 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Lukt dat niet, dan heeft u recht op een financiële vergoeding (dwangsom)

Afwijken van de beslistermijn

  • In twee situaties kan de beslistermijn langer dan acht weken zijn. De beslistermijn mag door de gemeente worden verlengd als voor een zorgvuldig besluit extra tijd nodig is. We spreken dan een nieuwe beslistermijn af
  • Uw aanvraag is (nog) niet compleet. De gemeente vraagt u om aanvullende informatie en geeft aan binnen hoeveel tijd u deze informatie moet aanleveren. Deze extra tijd komt bovenop de weken die de gemeente heeft om een beslissing te nemen

De Rijksoverheid geeft meer informatie over de dwangsom bij te laat beslissen. Hier vindt u ook het formulier ingebrekestelling dat u hiervoor nodig heeft.